Петиция в ФГВФЛ, относительно клиентов ПАТ АБ «Порто-Франко»

 

До Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Адреса: 01032,  м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 33-Б

Фізичних осіб – клієнтів ПАТ АБ «Порто-Франко» згідно списку, що додається

Адреса для листування: 65011, Одеса-11, а/с 40

12 січня 2015 року

ЗАЯВА

про порушення прав клієнтів ПАТ АБ «Порто-Франко»

Ми, заявники цього колективного звернення є клієнтами ПАТ АБ «Порто-Франко» та маємо поточні рахунки в цьому банку. Протягом липня-серпня 2014 року Банк відчував значні фінансові труднощі та не міг повноцінно обслуговувати своїх клієнтів й забезпечити готівковими грошовими коштами в необхідному обсязі.

Одним єдиним способом розпорядження власними грошовими коштами на рахунках, була можливість розраховуватись з іншими клієнтами цього банку, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, без фактичного отримання готівкових грошових коштів в касі банку.

Отже, враховуючи введені Банком обмеження щодо користуватися грошовими коштами виключно шляхом перерахування грошових коштів з рахунків на рахунки, нами було використано цю можливість та сплачено/отримано грошові кошти в рахунок грошової допомоги родичам, сплати існуючої заборгованості, отримання авансу за купівлю/продаж нерухомості, автомобілів, зараховано грошові кошти на поточний рахунок з метою підтвердження своєї платоспроможності для отримання іноземних віз, подальшої безготівкової сплати за лікування тощо. Слід зауважити, що дехто з клієнтів банку отримував гроші на свій рахунок безготівковим шляхом з-за кордону.

При цьому ми всі сподівалися на відновлювання платоспроможності ПАТ АБ «Порто-Франко», в якому багато хто з нас обслуговуються вже понад десяток років.

Однак, 29.09.2014 року в ПАТ АБ «Порто-Франко» на підставі постанови Правління Національного банку України від 26.09.2014 № 610 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «Порто-Франко» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 26.09.2014 № 103 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АБ «Порто-Франко», згідно з яким запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію.

З 10 грудня 2014 року ПАТ АБ «Порто-Франко» почав виплати коштів вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати коштів здійснюються через установи ПАТ «Банк Восток».

Звернувшись до відділень ПАТ «Банк Восток», нам повідомили, що нас немає в списках на виплати коштів ПАТ АБ «Порто-Франко».

Пізніше нам стало відомо, що існує відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту розпорядження нами власними грошовими коштами на наших поточних рахунках. Також нам стало відомо, що в рамках вказаного кримінального провадження копії документації по нашим поточним рахунках були надані співробітникам Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, а виплати за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по нашим поточним рахункам заблоковані до закінчення розслідування кримінального провадження.

На нашу думку блокування виплат ПАТ АБ «Порто-Франко» грошових коштів по нашим поточним рахункам є грубим порушенням наших прав та вимог чинного законодавства з боку ФГВФО, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Відповідно до ч. 6 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», обмеження, що встановлюються під час тимчасової адміністрації не поширюється на зобов’язання банку щодо виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті України.

З листів Національного банку України та Прокуратури Приморського району м. Одеси (копії додаються) вбачається, що жодних рішень щодо зупинення виплат грошових коштів вказаними органами не приймалося, клопотань чи вимог з цього приводу не направлялося.

З листа, який надано клієнтам банку (копія додається) вбачається, що виплати зупинено саме виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (рішення від 01.12.2014 року №250/14).

Внаслідок зупинення виплат фізичним особам — клієнтам ПАТ АБ «Порто-Франко» завдано шкоди через девальвацію гривні (майже всі рахунки — валютні), а саме: на момент, коли вони були повинні отримати кошти, курс долара США до гривні складав 13,0 грн. за один долар. Зараз курс, по якому можна реально придбати долари США, складає понад 19,0 грн. за один долар. Таким чином, виключно через вказане рішення Фонду, наші втрати вже склали понад 30% від суми, яка була гарантована Державою.

Слід зазначити, що Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не наділяє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб правом зупиняти виплати, так само цим правом не наділяє Фонд і діючий КПК. ФГВФО також не є слідчим органом й не має повноважень щодо надання оцінки законності чи незаконності банківських операцій.

Варто підкреслити, що в ситуації, коли навіть слідчий орган (прокуратура), який має всі необхідні повноваження на застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не вважає за необхідне їх застосовувати в цій справі, самоправні дії ФГВФО є фактичним свавіллям.

Маємо вказати, що у листі ФГВФО йдеться про те, що виплати зупинено тимчасово «до з’ясування«. При цьому, не деталізовано, «до з’ясування чого…» й «до з’ясування ким…» зупинено виплати. Водночас, діючій Кримінальний процесуальний кодекс України не регламентує таку фазу кримінального провадження як «з’ясування«. В листі ФГВФО вказано, що «Про остаточні результати здійсненої перевірки буде повідомлено додатково«, але діючій Кримінальний процесуальний кодекс України таку слідчу або процесуальну дію, як «перевірка» теж не регламентує.

Треба також додати, що прокуратура й суди не підзвітні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, й не зобов’язані інформувати Фонд про здійснені слідчі дії (враховуючи тайну слідства) й прийняті рішення, особливо приймаючи до уваги той факт, що кримінальне провадження відкрито за заявою НБУ, отже Фонд не має до цього провадження жодного відношення.

Таким чином, не лише дії ФГВФО щодо зупинення виплат є незаконними та протиправними, а й мотивація, висловлена ним у листі, є юридично безграмотною.

Враховуючи наведене та керуючись статтею 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; розділом ІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого Рішенням Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №14 від 09.08.2012 року (зареєстр. у Міністерстві юстиції України 07.09.2012 за №1548/21860), —

 

ПРОСИМО:

 

1. Надати копію рішення від 01.12.2014 року №250/14 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із зазначенням мотивів й правових підстав для зупинення виплат клієнтам ПАТ АБ «Порто-Франко» (для відома).

 

2. Негайно розпочати виплати клієнтам ПАТ АБ «Порто-Франко», що були незаконно зупинені, в порядку, передбаченому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 

3. Розглянути наше колективне звернення в оперативному порядку, надіславши письмову відповідь на адресу для листування: 65011, Одеса-11, а/с 40.

 

Додатки:

1. Копія листа Управління НБУ в Одеській області від 19.12.2014 року №15-018/10469.

2. Копія листа Прокуратури Приморського району м. Одеси від 19.12.2014 року №7-531-11.

3. Копія листа Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ АБ «Порто-Франко» від 22.12.2014 року №24/2283.

4. Підписи заявників колективного звернення на трьох аркушах.

 Заполните контактные данные и адвокат свяжется с Вами в ближайшее время